240 events match your search criteria:
Creating Games and Interactive Fun Activities  - GeoGebra Image

Creating Games and Interactive Fun Activities - GeoGebra

Trying to come up with some good ideas on creating games, puzzles, and interactive fun activities that my students would ...

september 22, 2017 at 09:32
Programiranje u Bogumilcu Image

Programiranje u Bogumilcu

Učenici šestih razreda koji pohađaju izbornu nastavu iz informatike uče programirati u programskom jeziku FreeBasic. Učenje programiranja je dobar način ...

oktober 2, 2017 at 11:10
123 - programirajmo svi! Image

123 - programirajmo svi!

Za učenike četvrtih razreda u sklopu izvannastavne aktivnosti pripremit će se radionica iz programskog jezika Logo kako bi upoznali jedan ...

oktober 2, 2017 at 11:35
Code Week by HUB385 & SAP Image

Code Week by HUB385 & SAP

Code Week is a two week event for kids and youngsters aiming at promoting coding, robotics and technology. During these ...

oktober 4, 2017 at 11:32
Micro:bit - novi pristup programiranju Image

Micro:bit - novi pristup programiranju

Novi pristup programiranju pomoću BBC Micro:bit računala Radionice za učenike od V. do VIII. razreda: http://www.os-cetvrta-vz.skole.hr/Informatika/bbc-microbit/

oktober 5, 2017 at 14:00
FER EU Tjedan programiranja Image

FER EU Tjedan programiranja

During the whole EU Code Week there will be workshops intended for school children, their teachers and parents as well ...

oktober 7, 2017 at 01:17
Programirajmo s microbitom Image

Programirajmo s microbitom

Radionica u kojoj želimo učenicima nižih razreda i onim vrtićke dobi pokazati osnove programiranja na microbitu i tako ih uvesti ...

oktober 7, 2017 at 09:00
Sketchup 3d modeliranje Image

Sketchup 3d modeliranje

Upoznavanje s 3d modeliranjem u besplatnom alatu Oblikovani modelu će se printati na 3D printeru

oktober 7, 2017 at 11:00
Programirajmo uz Minecraft Designer i Minecraft Adventurer Image

Programirajmo uz Minecraft Designer i Minecraft Adventurer

Učenici će se upoznati sa programiranjem, stvarajući i igrajući Minecraft Designer i Minecraft Adventurer gdje će kroz zabavan način usvojiti ...

oktober 7, 2017 at 14:50
Kodiramo i dekodiramo – QR kodovi Image

Kodiramo i dekodiramo – QR kodovi

QR kodovi (engl. Quick response = brzi odgovor) su tip dvodimenzionalnog koda. QR kod sastoji se od crnih kvadrata i ...

oktober 9, 2017 at 07:50
more